Graduate Students

Lixu Jin

Lixu Jin

Office: CHEM 302
Email: lixu.jin@umontana.edu